TIN CỦA HUYỆN TIN CỦA HUYỆN

UBND huyện Đan Phượng tổ chức Hội nghị đối thoại về quy định thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính lần 2 năm 2022
Ngày đăng 07/11/2022 | 21:46  | Lượt xem: 131

     Căn cứ Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 17/01/2022 của UBND huyện Đan Phượng  về việc tổ chức Hội nghị đối thoại với người dân, tổ chức và doanh nghiệp về quy định thủ tục hành chính và việc giải quyết thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn huyện, UBND huyện Đan Phượng ban hành Công văn số  1907/UBND-VP ngày 31/10/2022 về việc tổ chức Hội nghị đối thoại lần 2 về thủ tục hành chính và việc giải quyết thủ tục hành chính, dự kiến tổ chức Hội nghị đối thoại lần 2 vào cuối tháng 11 năm 2022.

Các công dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn xã Hồng Hà có nhu cầu đăng ký đối thoại với UBND huyện Đan Phượng về quy định thủ tục hành chính và việc giải quyết thủ tục hành chính thì liên hệ với Cụm trưởng Cụm dân cư hoặc liên hệ tới Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND xã Hồng Hà để được hướng dẫn cách đăng ký. Hoặc đăng ký trực tuyến tại:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZhsi75gmKfRqkwyQRSWdFITCF8YtcHkXqdil_HG8zuJMpoA/viewform

Thời gian: Đến hết ngày 11/11/2022

Vậy UBND xã Hồng Hà xin trân trọng thông báo tới công dân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn xã được biết và thực hiện.