THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Những gì cần chuẩn bị cho việc cách ly tập trung

Ngày đăng 01/06/2021 | 17:47  | Lượt xem: 292

Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 12/05/2021 | 05:32  | Lượt xem: 362
Trong ngày 10/5/2021, tại Hội trường UBND xã Hồng Hà, các ứng cử viên xã Liên Hồng và Hồng Hà ứng cử đại biểu HĐND huyện tại xã (đơn vị bầu cử số 5)  tiếp xúc cử tri xã Hồng Hà trước...

16 mốc thời gian quan trọng về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng 12/03/2021 | 05:48  | Lượt xem: 657
Để triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã ban hành Kế hoạch 42/KH-HĐBCQG. Kế hoạch này...

Huyện Đan Phượng sẽ cùng với huyện Phúc Thọ, Ba Vì và thị xã Sơn Tây (thuộc đơn vị bầu cử số 7) tại Thành phố Hà Nội bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Ngày đăng 12/03/2021 | 05:46  | Lượt xem: 123
Ngày 03/3/2021, Hội đồng Bầu cử quốc gia ban hành Nghị quyết số 64/NQ-HĐBCQG về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các...

Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử HĐND huyện, xã nhiệm kỳ 2021- 2026

Ngày đăng 12/03/2021 | 05:44  | Lượt xem: 1185
Đảng ủy - UBND xã Hồng Hà đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử HĐND huyện, xã nhiệm kỳ 2021-  2026. Kết quả Hội nghị nhất trí giới thiệu 03...