TIN CỦA HUYỆN TIN CỦA HUYỆN

Lợi ích của chữ ký số
Ngày đăng 17/04/2023 | 15:48  | Lượt xem: 1001

Chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số là nhân tố cơ bản đảm bảo tính pháp lý, an toàn và bảo mật cho các giao dịch điện tử của tổ chức, doanh nghiệp, người dân trên môi trường điện tử. Trong những năm qua, các lĩnh vực áp dụng chữ ký số điển hình như: Thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, kho bạc nhà nước, đấu thầu và đặc biệt là hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần hiện đại hóa thủ tục hành chính, cung cấp các dịch vụ số an toàn, tin cậy, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số

Xuyên suốt theo các chỉ đạo, chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số được xác định là thành tố nền tảng pháp lý quan trọng đảm bảo an toàn, xác thực, toàn vẹn, chống chối bỏ cho các giao dịch điện tử của tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong môi trường số. Nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, góp phần quan trọng vào xây dựng công dân số, tạo nền tảng cho một xã hội số bền vững, tại Nghị quyết số 130/NQ-CP về hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2022, Chính phủ đã giao Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các nhà mạng cung cấp miễn phí chữ ký số cá nhân cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Cùng với sự phát triển của giao dịch điện tử, chữ ký số ngày càng thể hiện tính ưu việt trong việc tiết kiệm thời gian, chi phí hoàn thành giao dịch nhưng vẫn đảm bảo tính pháp lý, thể hiện đầy đủ ý nguyện của các bên giao dịch.

Các giới hạn về khoảng cách địa lý hay chênh lệch về thời gian của giao dịch truyền thống dần được loại bỏ, thay vào đó là các giao dịch được diễn ra theo thời gian thực.

Chứng thư số công cộng được ứng dụng chính trong thuế, hải quan và bảo hiểm xã hội…, cụ thể gồm các dịch vụ khai và nộp thuế qua mạng; kê khai hải quan điện tử và các dịch vụ bảo hiểm xã hội điện tử.

Tiện lợi của chữ ký số, ký số từ xa cũng như giá trị pháp lý của chữ ký số trong thời kỳ phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, nhất là công nghệ thông tin - truyền thông hiện nay. 

Vai trò của chữ ký số trong thời đại 4.0 ngày càng cần thiết sẽ giảm áp lực cho các cơ quan nhà nước và cũng giảm thời gian, chi phí đi lại cho người dân từ đó sẽ nâng cao chất lượng trong công tác cải cách hành chính