TIN CHÍNH CỦA XÃ TIN CHÍNH CỦA XÃ

Thông báo số 136/TB-UBND ngày 26/10/2023 về việc tổ chức cưỡng chế thi hành Quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả
Ngày đăng 30/10/2023 | 15:48  | Lượt xem: 47

Nội dung chi tiết xem tại đây