TIN CHÍNH CỦA XÃ TIN CHÍNH CỦA XÃ

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đan Phượng triển khai chương trình cho vay ưu đãi để mua, thuê nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở
Ngày đăng 30/05/2024 | 14:17  | Lượt xem: 65

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đan Phượng triển khai chương trình cho vay ưu đãi để mua, thuê nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở (Theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 04 năm 2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số số 100/2015/NĐ-CP).

       1. Đối tượng được vay vốn

       1.1 Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;

       1.2. Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;

       1.3. Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;

       1.4. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp ụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;

       1.5. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

       2. Điều kiện vay vốn: Người vay vốn phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

       2.1 Các đối tượng (trừ Người có công với cách mạng) phải thuộc diện không phải đóng thuế thu nhập thường xuyên; trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo thì phải thuộc chuẩn trung ương;

       2.2 Phải thực hiện gửi tiền tiết kiệm hàng tháng tại NHCSXH với thời gian gửi tối thiểu 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng với NHCSXH. Mức gửi hàng tháng tối thiểu bằng mức trả nợ bình quân hàng tháng của người vay vốn;

       2.3. Có đủ vốn tự có tối thiểu 20% giá trị Hợp đồng mua bán/Hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội đối với vay vốn để mua/thuê mua nhà ở; tối thiểu 30% giá trị dự toán hoặc phương án tính toán giá thành đối với vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo nhà để ở;

       2.4 Có đủ hồ sơ chứng minh về đối tượng, điều kiện thực trạng nhà ở, cư trú, thu nhập để được thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội theo quy định;

       2.5 Có nguồn thu nhập và khả năng trả nợ theo cam kết với NHCSXH;

       2.6. Có giấy đề nghị vay vốn trong đó có cam kết của cá nhân và các thành viên trong hộ gia đình: chưa được vay vốn hỗ trợ ưu đãi nhà ở xã hội tại các Tổ chức tín dụng (đối với xây, sửa nhà); chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống (đối với mua, thuê mua nhà ở XH).

       2.7. Đối với vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội: có Hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội với chủ đầu tư dự án mà dự án của chủ đầu tư đó có trong danh mục dự án xây dựng nhà ở xã hội. Đối với vay để xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở: có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất tại địa phương cấp huyện nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; có phương án tính toán giá thành, có giấy phép xây dựng đối với trường hợp yêu cầu phải có giấy phép xây dựng. Trường hợp giấy phép xây dựng có thời hạn thì được xem xét cho vay vốn phù hợp với thời hạn được tồn tại của công trình.

       2.8 Thực hiện đảm bảo tiền vay theo quy định:

       - Đối với vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội: bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay theo quy định của pháp luật.

       - Đối với vay để xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở: bảo đảm tiền vay bằng giá trị quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở hoặc tài sản khác theo quy định của pháp luật.

       3. Mức cho vay:

       - Đối với vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội, mức cho vay tối đa bằng 80% giá trị Hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội;

       - Đối với vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở, mức cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay, tối đa không quá 500 triệu đồng và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay;

       - Mức cho vay cụ thể do NHCSXH nơi cho vay xem xét căn cứ vào nguồn vốn, khả năng trả nợ, phương án tính toán giá thành và phương án vay của người vay để thống nhất xác định mức cho vay phù hợp.

       4. Thời hạn cho vay, định kỳ hạn trả nợ: Thời hạn cho vay theo thỏa thuận, tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Định kỳ hạn trả nợ gốc 06 tháng 01 lần kể từ ngày người vay vốn nhận khoản vay đầu tiên.

       5. Lãi suất cho vay: Do Thủ tướng Chính phủ quy định từng thời kỳ, hiện nay là 4,8%/năm. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay do Thủ tướng Chính phủ quy định từng thời kỳ.

       6. Phương thức cho vay: Cho vay trực tiếp có ủy thác một số nội dung công việc trong quy trình cho vay cho các tổ chức chính trị xã hội. Người vay vốn là thành viên của Tổ TK&VV được thành lập và hoạt động theo quy định của NHCSXH.

       7. Giấy tờ chứng minh, xác nhận về đối tượng, điều kiện thực trạng nhà ở, cư trú, thu nhập để được thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội theo quy định tại Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng.

       Vay vốn ưu đãi qua NHCSXH để mua, thuê nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở - ước mơ an cư lạc nghiệp đang dần trở thành hiện thực.

       Khách hàng có nhu cầu vay vốn xin liên hệ Ngân hàng CSXH Huyện Đan Phượng -Tây Sơn - Thị trấn Phùng - Đan Phượng - Hà Nội để biết thêm chi tiết. Số điện thoại: 024.33636135 - 02433639405.