TIN NỔI BẬT TIN NỔI BẬT

Hộ cận nghèo được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội để xây mới hoặc sửa chữa nhà ở (Chương trình Hộ nghèo nhà ở Giai đoạn III)
Ngày đăng 21/05/2024 | 18:47  | Lượt xem: 58

        Cuối năm 2023, Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND quy định về việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, những hộ nghèo, hộ cận nghèo của thành phố trong danh sách được phê duyệt hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, ngoài phần kinh phí được UBND Thành phố và Quỹ vì người nghèo các cấp hỗ trợ; đối với những hộ có nhu cầu vay vốn, Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố cho vay tối đa 50 triệu đồng/hộ từ nguồn vốn nhận ủy thác của ngân sách Thành phố. Thời hạn cho vay là 15 năm, khách hàng không phải thế chấp tài sản và được UBND thành phố hỗ trợ tiền lãi trong thời gian vay vốn.

Ảnh: Khách hàng giao dịch tại Điểm giao dịch xã Hồng Hà

         Theo đó, ngày 06/02/2024, Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng có Quyết định số 1306/QĐ-UBND về hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ cận nghèo trên địa bàn huyện với quyết tâm đảm bảo hộ cận nghèo có nhà ở an toàn, ổn định, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm nghèo bền vững, thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024) và hoàn thành nội dung này trước 30/9/2024.

        Trên cơ sở rà soát, tổng hợp và danh sách phê duyệt đối tượng, toàn huyện có 18 hộ cận nghèo xây dựng và sửa chữa nhà ở. Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương; các Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên các cấp, các Tổ Tiết kiệm và vay vốn tuyên truyền tới người dân và hướng dẫn hồ sơ, thủ tục vay vốn, phấn đấu giải ngân cho vay kịp thời, đúng đối tượng, theo tiến độ xây dựng, sửa chữa nhà của hộ vay.

        Đến ngày 15/5/2024, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã giải ngân được 07 hộ vay để xây dựng và sửa chữa nhà với số tiền 350 triệu đồng, nâng dư nợ cho vay của chương trình này qua 03 giai đoạn lên trên 5 tỷ đồng.

        Công tác hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa nhân văn, đảm bảo chính sách an sinh xã hội của Thành phố Hà Nội cũng như trên địa bàn huyện Đan Phượng./.