TIN HOẠT ĐỘNG CHÍNH QUYỀN TIN HOẠT ĐỘNG CHÍNH QUYỀN

Lợi ích từ chủ trương chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt
Ngày đăng 17/01/2024 | 15:55  | Lượt xem: 38

Việc thực hiện chi trả an sinh xã hội (ASXH) không dùng tiền mặt giúp các trường hợp thuộc diện được hưởng trợ cấp đúng thời gian, phương thức thanh toán đa dạng, không mất chi phí quản lý… Đây cũng là giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn Hà Nội nói chung.

Đem lại lợi ích tối đa cho người dân

Việc sử dụng tài khoản ngân hàng để thực hiện các giao dịch đã trở nên rất phổ biến hiện nay nhờ nhiều tiện ích mang lại. Điều này hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến những thuận lợi cho người thực hiện chi trả ưu đãi ASXH không dùng tiền mặt theo chủ trương tại Công văn số 61/UBND-KSTCHC mới đây của UBND TP Hà Nội.

Theo đó, người dân thuộc diện được hưởng chính sách ASXH nhận chi trả ưu đãi xã hội được đảm bảo nhận ưu đãi đúng thời gian. Công tác tổ chức chi trả sẽ được thực hiện một cách khoa học và hợp lý để người nhận không phải xếp hàng chờ đợi lâu. 

Việc chi trả ưu đãi ASXH được thực hiện bởi các đơn vị Nhà nước và dịch vụ bưu chính công ích đảm bảo tính chuyên nghiệp. Đặc biệt là được quản lý thống nhất, đảm bảo an toàn các nguồn tiền chi trả do cơ quan LĐ,TBX&H quản lý.

Người dân cũng có thể lựa chọn bất kỳ một trong các hình thức phù hợp với nhu cầu của bản thân và đặc thù nơi cư trú. Đơn cử như rút tiền trực tiếp tại các điểm rút tiền của ngân hàng; rút tiền tại các Bưu cục, Điểm Bưu điện Văn hóa xã hoặc các điểm thuê tại UBND cấp xã của chi cục Bưu điện.

Với chủ trương của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo TP Hà Nội là “đem lại lợi ích tối đa cho người dân”, các trường hợp được hưởng ưu đãi xã hội khi đăng ký tài khoản để nhận chi trả ưu đãi ASXH cũng sẽ được miễn phí toàn bộ các chi phí liên quan đến mở thẻ, duy trì thẻ và phí rút tiền tại các điểm rút tiền của ngân hàng trong quá trình sử dụng.

Hỗ trợ đăng ký tài khoản linh hoạt

Hà Nội xác định “thanh toán không dùng tiền mặt cho người dân thuộc diện được hưởng chính sách an sinh xã hội do ngành LĐTB&XH quản lý” là một trong những nhiệm vụ thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả ASXH không dùng tiền mặt; tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội một cách nhanh chóng, thuận lợi, thụ hưởng và nhận định đúng các chính sách của Đảng và Nhà nước. 

Đặc biệt, công tác này còn khẳng định quyền an sinh của người dân với tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau” trong công cuộc chuyển đổi số; góp phần vào công tác phòng chống tiêu cực, phòng chống tội phạm trong lĩnh vực an sinh xã hội, đảm bảo chi trả đúng chính sách, đúng đối tượng, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng tham nhũng, trục lợi; hỗ trợ kịp thời các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn nhất trong xã hội và khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với nhóm đối tượng “yếu thế”. 

Để sớm hiện thực hoá mục tiêu trên, UBND TP Hà Nội đã ban hành Công văn số 61/UBND-KSTTHC, chỉ đạo Sở LĐ,TB&XH, Công an TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương thực hiện việc đăng ký tài khoản để thực hiện chi trả ưu đãi ASXH không dùng tiền mặt.

Theo đó, đối với các trường hợp người dân thuộc diện hưởng chính sách ASXH đã có tài khoản và đăng ký nhận ưu đãi qua tài khoản thì xác nhận lại việc đăng ký nhận tiền qua tài khoản. Đối với các trường hợp người dân thuộc diện hưởng chính sách ASXH có tài khoản nhưng chưa đăng ký nhận ưu đãi qua tài khoản thì vận động đăng ký chi trả ưu đãi qua tài khoản.

Đối với các trường hợp người dân thuộc diện hưởng chính sách ASXH chưa có tài khoản, UBND TP Hà Nội đề nghị các sở ngành, địa phương tập trung vận động, tuyên truyền việc mở tài khoản và sẽ nhận chi trả qua tài khoản. Trường hợp người dân muốn ủy quyền cho người khác nhận thay qua hình thức tài khoản hoặc không qua tài khoản thì có thể uỷ quyền.

Đối với các trường hợp người dân thuộc diện hưởng chính sách ASXH bất khả kháng không đăng ký được tài khoản (người già yếu; không có khả năng đi lại; không có người nhận thay để ủy quyền) thì sẽ chi trả bằng hình thức qua dịch vụ bưu chính công ích. Theo đó, dịch vụ bưu chính công ích sẽ thực hiện chi trả tận tay cho người dân theo quy định của pháp luật tại nơi cư trú. 

5 bước triển khai chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt

Bước 1: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động phối hợp cùng UBND các cấp rà soát, phân loại danh sách các trường hợp đang hưởng chính sách an sinh xã hội (ASXH) gồm: Bảo trợ xã hội; Người có công; Hộ nghèo; Hộ cận nghèo; trường hợp khác để chuyển cho Công an cấp xã đối sánh, làm sạch và cập nhật thông tin đối tượng ASXH vào phần mềm trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Hoàn thành trước ngày 09/01/2024).

Bước 2: Công an cấp xã/CSKV căn cứ danh sách các trường hợp ASXH trên địa bàn mình để tham mưu UBND cấp xã chỉ đạo Tổ Đề án 06 cấp xã (trong đó, lực lượng công an cấp xã/CSKV là nòng cốt và cán bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) đến nhà theo địa chỉ cơ quan Công an cung cấp các trường hợp ASXH để khảo sát, xác minh thông tin và vận động tuyên truyền về việc thực hiện chi trả qua tài khoản cho người dân thuộc diện được hưởng chính sách ASXH (Hoàn thành ngày 10/01/2024)

Nội dung tuyên truyền về việc chi trả an sinh xã hội qua tài khoản cụ thể: (1) Là chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; (2) tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội một cách thuận lợi, đặc biệt là chi trả không dùng tiền mặt; khẳng định quyền an sinh của người dân với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong công cuộc chuyển đổi số; (3) góp phần vào công tác phòng chống tội phạm trong lĩnh vực an sinh xã hội, bảo đảm số tiền chi trả đúng đối tượng, nhanh chóng, hạn chế tình trạng trục lợi, tham nhũng.

Bước 3: Tổ công tác cấp xã (lực lượng công an cấp xã/CSKV là nòng cốt và cán bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) đến nhà theo địa chỉ người dân được hưởng chính sách ASXH và sử dụng bộ câu hỏi khảo sát (có tài liệu bộ câu hỏi khảo sát kèm theo) để phân loại các nhóm trường hợp chính sách ASXH mong muốn được chi trả trợ cấp qua hình thức tài khoản hay không dùng tài khoản, thực hiện đăng ký và mở tài khoản ngân hàng:

(1) Đối với người dân được hưởng chính sách ASXH đã có tài khoản và đăng ký nhận trợ cấp qua tài khoản thì xác nhận lại việc đăng ký nhận tiền qua tài khoản.

(2) Đối với người dân được hưởng chính sách ASXH có tài khoản nhưng chưa đăng ký nhận trợ cấp qua tài khoản: vận động đăng ký chi trả trợ cấp qua tài khoản (Trường hợp: vẫn không có nhu cầu, mong muốn đăng ký chi trả trợ cấp qua tài khoản thì lập biên bản ghi rõ lý do và ký xác nhận gồm có Công an xã/CSKV, Cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đối tượng ASXH)

(3) Đối với người dân được hưởng chính sách ASXH chưa có tài khoản: vận động tuyên truyền việc mở tài khoản và sẽ nhận chi trả qua tài khoản.

Công an cấp xã, Tổ công tác Đề án 06 cấp xã, Tổ công tác Đề án 06 các thôn, tổ dân phố, Tổ công nghệ số cộng đồng phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn và các đơn vị có liên quan thực hiện đăng ký và mở tài khoản ngân hàng cho người dân (nếu có nhu cầu, mong muốn đăng ký chi trả trợ cấp qua tài khoản).

Trường hợp người dân muốn ủy quyền cho người khác nhận thay qua hình thức tài khoản hoặc không qua tài khoản thì có thể ỦY QUYỀN (Quy định về ủy quyền tuân thủ theo quy định của pháp luật về ủy quyền. Giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương. Sau khi có Giấy ủy quyền, đối tượng chuyển cho cán bộ lao động - Thương binh và Xã hội để cập nhật vào danh sách tiếp nhận trợ cấp nhận thay (ủy quyền)).

(4) Đối với người dân được hưởng chính sách ASXH thuộc trường hợp bất khả kháng không đăng ký được tài khoản chi trả an sinh (Người già yếu; không có khả năng đi lại; không có người nhận thay để ủy quyền) thì thực hiện chi trả bằng hình thức thông qua tổ chức dịch vụ bưu chính công ích và đến tận nhà để chi trả tận tay cho người dân được hưởng chính sách. Tại bước 3: Hoàn thành trước ngày 15/01/2024.

Bước 4: Tổ công tác cấp xã (lực lượng công an cấp xã/CSKV là nòng cốt và cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) phân loại, lập danh sách các loại trường hợp (đầy đủ thông tin theo biểu mẫu kèm theo). Hoàn thành trong ngày 15/01/2024.

Bước 5: Công an cấp xã/CSKV cập nhật, đồng bộ số tài khoản và tên Ngân hàng vào phần mềm ASXH; đồng thời chuyển danh sách các trường hợp ASXH đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để chi trả theo quy trình hiện hành. Hoàn thành trong ngày 16/1/2024.