TIN CHÍNH CỦA XÃ TIN CHÍNH CỦA XÃ

Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND xã với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2023
Ngày đăng 09/01/2024 | 14:47  | Lượt xem: 39

     Sáng ngày 29/12, đồng chí Nguyễn Xuân Trường- Phó Chủ tịch UBND xã đã chủ trì hội nghị đối thoại với người dân, tổ chức về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2023.

     Cùng dự có lãnh đạo HĐND xã; Trưởng các ban, ngành, đoàn thể xã, các Bí thư chị bộ, Trưởng ban công tác mặt trận và cụm trưởng các cụm dân cư, các công dân có phiếu đăng ký đối thoại.

     Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Trường- Phó Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh thời gian qua UBND xã đã chỉ đạo các đồng chí cán bộ, công chức đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về thủ tục hành chính, các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã; tuyên truyền về hội nghị đối thoại để nhân dân biết và gửi câu hỏi, phiếu đăng ký tham gia đối thoại thủ tục hành chính đang vướng mắc để UBND xã đã chỉ đạo các công chức chuyên môn xem xét, tham mưu UBND xã trả lời công dân.

    Tại Hội nghị đã có 4 ý kiến của công dân liên quan đến các lĩnh vực hộ tịch, đất đai, cụ thể về việc giải quyết khi công dân để thất lạc Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân với mục đích kết hôn, điều kiện để thực hiện thủ tục đăng ký lại khai sinh, cấp đất nông nghiệp, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Đối với những ý kiến nêu trên, các công chức chuyên môn đã tham mưu UBND xã trả lời công dân theo quy định của pháp luật. Đối với trường hợp công dân hỏi về việc cấp đất nông nghiệp, đồng chí Nguyễn Xuân Trường - Phó Chủ tịch UBND xã đã chỉ đạo đồng chí công chức chuyên môn trả lời bằng văn bản cho công dân theo đúng quy định của pháp luật.

     Hội nghị đối thoại  giữa lãnh đạo UBND xã với người dân, tổ chức, doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính được UBND huyện tổ chức mỗi năm hai lần nhằm kịp thời cung cấp các thông tin và tuyên truyền, giải thích chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quy định thủ tục hành chính, việc giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời nắm bắt và tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính./.