GIới thiệu chung GIới thiệu chung

Thông báo Công bố Luồng xanh của thành phố Hà Nội kết nối với Luồng xanh quốc gia qua địa bàn thành phố Hà Nội trong phòng chống dịch Covid-19
Ngày đăng 26/07/2021 | 12:03  | Lượt xem: 74

Ngày 24/7/2021, Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội đã ban hành Thông báo số  1164/TB-SGTVT về việc Công bố Luồng xanh của thành phố Hà Nội kết nối với Luồng xanh quốc gia qua địa bàn thành phố Hà Nội trong phòng chống dịch Covid-19

Nội dung chi tiết xem tại đây