GIới thiệu chung GIới thiệu chung

Tăng cường tuyên truyền, triển khai thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Ngày đăng 05/07/2023 | 17:01  | Lượt xem: 187

Nhằm đẩy mạnh triển khai có hiệu quả việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích, ngày 28/6/2023, UBND huyện Đan Phượng đã có Công văn số 1120/UBND-VP về việc triển khai chương trình hỗ trợ giá cước chuyển phát hồ sơ, kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Theo đó, UBND huyện yêu cầu:

     Các phòng, ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội - Chi nhánh Đan Phượng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đến tổ chức, cá nhân về  lợi ích, giá trị của việc đề nghị cơ quan hành chính nhà nước tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC trên địa bàn huyện.

     Văn phòng HĐND và UBND huyện hướng dẫn các cơ quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích
     Bưu điện huyện quán triệt, tuyên truyền đến đội ngũ cán bộ, nhân viên về các biện pháp, quy định của pháp luật về an toàn, bảo mật thông tin khi thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Chủ động phối hợp với các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội - Chi nhánh Đan Phượng  và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc đào tạo, tập huấn cho nhân viên về quy định, quy trình nghiệp vụ của TTHC thuộc danh mục được tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích. Hỗ trợ 50% giá cước nội thành dịch vụ nhận gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích đối với 01 bưu gửi dưới 500gr/1 chiều gửi hồ sơ hoặc nhận kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính là 13.000 đồng (Mười ba nghìn đồng) theo Công văn 35/BĐHĐP ngày 26/6/2023 của Bưu điện huyện Đan Phượng.