GIới thiệu chung GIới thiệu chung

Danh mục 34 dịch vụ công trực tuyến ưu tiên thực hiện trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
Ngày đăng 10/05/2024 | 18:03  | Lượt xem: 58

Ngày 16/4/2024, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục 34 dịch vụ công trực tuyến ưu tiên thực hiện trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Danh mục cụ thể như sau:

Chủ tịch UBND Thành phố giao Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan tương đương Sở; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã có kế hoạch tuyên truyền rộng rãi đến người dân, doanh nghiệp; kết hợp nhiều phương thức tuyên truyền để đạt hiệu quả thực chất trong việc thực hiện 34 dịch vụ công trực tuyến được phê duyệt tại Quyết định này, đảm bảo đạt chỉ tiêu tối thiểu 70% các thủ tục hành chính phát sinh được thực hiện trực tuyến qua Cổng dịch vụ công Quốc gia. Đây là một trong những tiêu chí chấm điểm cải cách hành chính năm 2024. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Phòng Văn hóa và thông tin huyện