BỘ MÁY TỔ CHỨC BỘ MÁY TỔ CHỨC

Kết quả bầu các chức danh HĐND và UBND xã Hồng Hà nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 25/06/2021 | 15:10  | Lượt xem: 1598

Sáng ngày 23/6/2021, tại hội trường nhà văn hoá - UBND xã diễn ra kỳ họp thứ nhất HĐND xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự kỳ họp có Ông Nguyễn Văn Khanh - TVHU, Trưởng CA huyện, Ông Tạ Văn Thủy - HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện cùng các ông bà đại điện Phòng ban của Huyện và 27/28 đại biểu HĐND xã tham dự

Tại kỳ họp, thay mặt UBBC xã, ông Nguyễn Đình Đà - UVBTVĐU, Phó chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2016- 2021 đã thông qua báo cáo kết quả bầu cử HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, thẳng thắn, HĐND xã tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kết quả: Ông Nguyễn Ngọc Tiến- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 tái cử chức danh Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026; Ông Nguyễn Đình Đà, UVBTVĐU, Phó Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2016- 2021 tái cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2021- 2026. Ban Pháp chế HĐND xã gồm: Bà Phạm Thị Phượng, ĐUV, Bí thư ĐTN xã Trưởng ban; Ông Nguyễn Đại Kết - ĐUV, Phó chủ tịch UBMTTQ xã - Phó Trưởng ban; Ban Kinh tế - Xã hội gồm: Ông Nguyễn Văn Hữu - ĐUV, Chủ tịch HND xã - Trưởng ban, Bà Nguyễn Thị Dung - ĐUV, Chủ tịch Hội LHPN xã - Phó Trưởng ban.

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 tái cử chức danh Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ông Nguyễn Xuân Trường - ĐUV, Phó Chủ tịch UBND xã và Ông Phạm Văn Chiến - ĐUV, Phó Chủ tịch UBND xã, nhiệm kỳ 2016- 2021 tái cử chức danh Phó Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021- 2016; Ông Chu Văn Giang - ĐUV, Trưởng CA xã và Ông Nguyễn Đức Nhuận - ĐUV, Chỉ huy trưởng BCHQS xã trúng cử chức danh UV UBND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026. Sau một buổi sáng làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, hội nghị đã thành công tốt đẹp.