TIN NỔI BẬT TIN NỔI BẬT

UBND xã Hồng Hà: Triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác quý 2 năm 2022
Ngày đăng 12/04/2022 | 16:28  | Lượt xem: 126

Trong 03 tháng đầu năm 2022, mặc dù trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức từ đại dịch Covid-19 tác động mọi mặt đời sống xã hội, tuy nhiên bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của huyện ủy, UBND huyện, thực hiện sự lãnh đạo của Đảng ủy xã, chính quyền và nhân dân xã Hồng Hà đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và kịp thời chỉ đạo, giải quyết tốt các nhiệm vụ.

UBND xã Hồng Hà đã chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/ ĐU ngày 21/12/2021 của Đảng ủy xã về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; ban hành các chương trình, kế hoạch cụ thể hóa thực hiện. Tập trung chỉ đạo thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và duy trì phát triển các hoạt động kinh tế, xã hội chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị đạt được những kết quả như sau: Tổng thu ngân sách quý I trên địa bàn xã gần 3 tỷ đồng; xã không còn hộ nghèo; xây dựng xóm, ngõ “sáng- xanh- sạch- đẹp- an toàn”. Tình hình an ninh-chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, hoàn thành tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã, chỉ đạo tốt công tác vệ sinh môi trường, khử khuẩn. Tiếp tục duy trì cải cách thủ tục hành chính có hiệu quả, chủ động giải quyết công việc sát, đúng với tình hình thực tế địa phương.

Nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng ủy xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 3 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy, HĐND, UBND, các ngành đoàn thể, các cụm dân cư và toàn thể nhân dân trong xã tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong quý II và những quý tiếp theo năm 2022. Dịch bệnh Covid-19 diễn biến khó lường, có thể kéo dài với biến chủng mới, khó dự đoán thời gian kết thúc, vẫn phải đối mặt với nguy cơ lây lan dịch bệnh trong thời gian tới, nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, UBND xã tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch bệnh ổn định đời sống nhân dân, nâng cao tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu./.

Theo Phạm Ánh - ĐTT xã