TIN CỦA HUYỆN TIN CỦA HUYỆN

Tạm dừng hoạt động Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Đan Phượng
Ngày đăng 27/12/2021 | 08:58  | Lượt xem: 52

Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo: Hiện nay có 01 viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội - Chi nhánh huyện Đan Phượng trực giải quyết công việc tại Bộ phận Một cửa huyện bị nhiễm COVID-19, để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch COVID-19, Bộ phận Một cửa huyện tạm thời dừng hoạt động từ ngày 25/12/2021 cho đến khi có thông báo mới. Đề nghị tất cả người dân đã đến giao dịch tại Bộ phận Một cửa huyện từ ngày 19/12/2021 đến ngày 24/12/2021 tự theo dõi sức khỏe, liên hệ ngay với Trạm y tế xã, phường gần nhất để được hỗ trợ, khai báo sức khoẻ và quét mã QR Code nơi mình đến/đi.
Các thủ tục hành chính khẩn cấp, thiết yếu liên quan đến đời sống dân sinh, an ninh trật tự xã hội, các cá nhân, tổ chức liên hệ qua số điện thoại của các công chức tại Bộ phận Một cửa huyện được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện Đan Phượng để được hướng dẫn, giải quyết./.