TIN CHÍNH CỦA XÃ TIN CHÍNH CỦA XÃ

Trợ giúp pháp lý lưu động tại xã Hồng Hà
Ngày đăng 09/05/2022 | 16:54  | Lượt xem: 30

Sáng ngày 06/5/2022, UBND xã Hồng Hà đã phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý thành phố Hà Nội và Phòng tư pháp huyện Đan Phượng tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý lưu động cho nhân dân trên địa bàn xã.

          Về tham dự với hội nghị có bà Nguyễn Thị Kim Dung – Trưởng Phòng pháp luật hành chính hình sự, ông Trương Công Đỉnh - Trợ giúp viên, báo cáo viên pháp luật thuộc trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Hà Nội, đại diện lãnh đạo và chuyên viên Phòng tư pháp huyện Đan Phượng cùng đông đảo quần chúng nhân dân trong xã là những người được trợ giúp pháp lý miễn phí: những Người có công với cách mạng, người thuộc hộ cận nghèo, người già cô đơn, trẻ em không nơi nương tựa.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị

          Tại Hội nghị bà Nguyễn Thị Kim Dung – Trưởng Phòng pháp luật hành chính hình sự và ông Trương Công Đỉnh- Trợ giúp viên, báo cáo viên pháp luật thành phố đã trực tiếp trợ giúp pháp lý cho công dân, cung cấp các dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý theo quy định của luật trợ giúp pháp lý góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật. Cơ bản tạo điều kiện cho người được trợ giúp pháp lý được tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí của Nhà nước.

         Trợ giúp pháp lý là một lĩnh vực hoạt động mang tính nhân đạo và nhân văn sâu sắc, đây không chỉ là công cụ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đối tượng yếu thế, đối tượng đặc thù trong xã hội mà còn góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh./.